Ķīmijas tehnoloģija

Pirmdiena, 26 Novembris 2012 16:44

Ķīmisko procesu tehniķis novērtē izejvielu un materiālu atbilstību tehnoloģiskajam procesam. Patstāvīgi un precīzi veic tehnoloģisko procesu, kā arī kontrolē un uztur tehnoloģisko procesu parametrus atbilstoši reglamentējošo dokumentāciju prasībām.

Biotehnoloģija

Ceturtdiena, 30 Augusts 2012 21:30

Biotehnologa palīgs strādā bioķīmiskās rūpniecības uzņēmumos, pārtikas rūpniecības uzņēmumos, kur izmanto klasiskās biotehnoloģijas paņēmienus produkcijas ražošanā, kā arī minēto uzņēmumu bioķīmijas un mikrobioloģijas laboratorijās.

Vides aizsardzība

Ceturtdiena, 30 Augusts 2012 21:27

Vides tehniķis veic tehnoloģiskus uzdevumus, kas saistīti ar tehnoloģisko procesu uzraudzību un nodrošināšanu dzeramā ūdens sagatavošanā, notekūdeņu attīrīšanā un atkritumu apsaimniekošanā atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām, plāno un organizē izpildāmo darbu. Vides tehniķa darbu vada augstākā profesionālā līmeņa darbinieks vai vadītājs.

Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija

Ceturtdiena, 30 Augusts 2012 21:26

Analītiskās ķīmijas tehniķis patstāvīgi veic ķīmiskās, fizikāli ķīmiskās, bioķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes, izmantojot klasiskās un instrumentālās analīzes metodes atbilstoši standartu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī ķīmijas speciālista vadībā veic pētījumus.

Pārtikas produktu kvalitātes kontrole

Ceturtdiena, 30 Augusts 2012 21:24

Pārtikas produktu kvalitātes inspektora palīgs strādā pārtikas rūpniecības uzņēmumu ražošanas laboratorijās un kvalitātes kontroles laboratorijās. Pārtikas produktu inspektors spēj veikt izejvielu un pārtikas produktu ķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes, aprēķināt un noformēt analīžu rezultātus.

1 lapa no 2