Izlaidums

Trešdiena, 05 Jūlijs 2017 16:30

2017.gada jūnija beigās Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas Profesionālo vidusskolu absolvēja 30 jaunie speciālisti, iegūstot diplomu par profesionālo vidējo izglītībuJaunie speciālisti ieguva kvalifikācijas - biotehnologa palīgi, pārtikas produktu kvalitātes inspektora palīgi un ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu mehāniķi. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu saņēma 10 studenti, iegūstot pārtikas pārstrādes speciālista, pārtikas kvalitātes speciālista un biotehnologa kvalifikācijas. Apsveicam un novēlam veiksmi turpmākajā dzīves ceļā! Jaunie speciālisti koledžā ir ieguvuši kvalitatīvu izglītību, ir konkurētspējīgi darba tirgū, jo vairums audzēkņu jau prakses laikā ir saņēmuši darba piedāvājumus nozares uzņēmumos. Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā īstenotās izglītības programmas ir unikālas, kvalificēti speciālisti ir un būs ļoti pieprasīti gan Latvijas, gan Eiropas darba tirgū. Tādēļ, nenokavē - uzņemšana rit pilnā sparā! Izdari pareizo izvēli un liec stabilus pamatus savai nākotnei. Veiksmīgas karjeras sākums ir Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža! Uz tikšanos Olainē!

Kvalifikācijas darbu aizstāvēšana

Trešdiena, 21 Jūnijs 2017 00:00

20.jūnijā savus kvalifikācijas darbus aizstāvēja 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības pārtikas kvalitātes un pārtikas produktu pārstrādes speciālisti. Sveicam!!!

Meklējot atbildi uz jautājumu:

Trešdiena, 31 Maijs 2017 00:00

ESF projekts

Trešdiena, 17 Maijs 2017 18:11

Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros ir īstenotas 12 pilotakreditācijas.

Laika periodā no 2017.gada 30.janvāra līdz 25.februārim norisinājās studiju virzienu novērtēšanas vizītes. Pēc katras vizītes  Studiju virzienu novērtēšanas komisija sagatavoja kopīgo atzinumu. Katras Studiju virziena novērtēšanas komisijas sastāvā bija pieci eksperti, t.sk., viens Latvijas Darba devēju konfederācijas deleģēts eksperts, viens Latvijas Studentu apvienības deleģēts eksperts un vismaz viens ārvalstu eksperts.

2017.gada 10.aprīlī Studiju akreditācijas komisija pieņēma lēmumu par Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžas studiju virzienu “Ķīmija, ķīmijas tehnoloģija un biotehnoloģija”. Studiju virziens tika akreditēts uz maksimālo termiņu 6 gadi.

Audzēkņu dalība dažādās olimpiādēs

Trešdiena, 10 Maijs 2017 13:52
Š.g. 9.maijā Olaines 1.vidusskolā notika
Olaines novada izglītības iestāžu audzēkņu apbalvošana
par dalību un gūtajiem panākumiem dažādu mācību priekšmetu olimpiādēs 2016./2017.m.g.
OMTK lepojas un pateicas audzēkņiem:
Mārtiņam Kalniņam par iegūto 1.vietu novada bioloģijas olimpiādē,
Igoram Tomiļinam par iegūto 1.vietu novada ķīmijas olimpiādē,
par iegūto atzinību matemātikas olimpiādē un par dalību fizikas olimpiādē,
Ketijai Černikai par iegūto atzinību ķīmijas olimpiādē un par dalību fizikas olimpiādē,
Elīzai Saulītei par iegūto atzinību ekonomikas olimpiādē,
 Veronikai Višņakovai un Alīnai Gailei par iegūto atzinību ķīmijas olimpiādē,
 Kimam Ņesterovam un Edgaram Graveniekam par dalību ekonomikas olimpiādē.
  
Pateicamies OMTK skolotājiem par mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu sagatavošanu:
Sandrai Minovai, Velgai Matutei, Anastasijai Jēgermanei, Maritai Strāderei, Margaritai Viskovai!
 
Pateicamies OMTK profesionālās vidusskolas administrācijai
par ieguldīto darbu olimpiāžu norises organizēšanā: Dacei Vilkenai un Anitai Dīcei!
 
 
Vēlam panākumus arī turpmāk!
1 lapa no 28