Vēsture un tradīcijas

Pirmdiena, 21 Augusts 2017 13:32

 

OMTK vēsture

 

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas vēsture

Sešdesmito gadu sākumā dzelzceļa Rīga-Jelgava malā sākās ķīmiķu pilsētas Olaine celtniecība. 1957. gadā no Rīgas uz Olaini pārcēla līmes rūpnīcu. 1963. gadā Olainē izveidoja Bioķīmisko cehu. 1965. gadā darbu uzsāka Latvijas ķīmisko reaktīvu rūpnīca, vēlāk Olaines farmaceitiskā rūpnīca, Plastmasas rūpnīca. Visām šīm  rūpnīcām bija nepieciešami kvalificēti darbinieki – nepieciešama skola, kas tos sagatavo.

Olaines Ķīmisko reaktīvu rūpnīcas 35. ķīmiķu Pilsētas profesionāli tehnisko skolu (PPTS) nodibināja 1964. gadā. Tur sagatavoja strādniekus Olaines ķīmiskās rūpniecības uzņēmumiem (Olaines ķīmisko reaktīvu un Olaines plastmasas pārstrādes rūpnīcai). Mācību korpusi un kopmītnes bija vienas no pašām pirmajām jaunuzceltajām ēkām topošajā Olaines pilsētā. Jau no pirmsākumiem skolā bija labs tehniskais nodrošinājums – moderni aprīkotas laboratorijas, savas darbnīcas (frēzētava, virpotava). Te profesiju apguva raudzēšanas procesu aparātstrādnieki, fermentu ražošanas aparātstrādnieki, nukleīdu ražošanas aparātstrādnieki, ķīmiskās rūpniecības laboranti-analītiķi, plastmasas presētāji, plastmasas liešanas aparātstrādnieki, ekstrūzijas mašīnu aparātstrādnieki.

1968. gadā pēc celtniecības darbu beigšanas un materiālās bāzes nokomplektēšanas 35. Pilsētas profesionāli tehnisko skolu pārveidoja par 35.pilsētas profesionāli tehnisko vidusskolu (PPTV). 1968. gada 1.septembrī atklāja jaunas specialitātes: plaša profila ķīmiskās rūpniecības aparātstrādnieks; plastmasas pārstrādes aparātstrādnieks; virpotājs; frēzētājs; ķīmiskās rūpniecības iekārtu remontatslēdznieks; ķīmiskās rūpniecības iekārtu elektriķis; galdnieks; kontrolmērinstrumentu atslēdznieks. 35.pilsētas profesionāli tehniskā vidusskola gatavoja speciālistus Olaines ķīmiskās rūpniecības uzņēmumiem, kā arī visiem lielākajiem republikas uzņēmumiem (RAF, “Rigahimmaš” u.c.) .

Izpildot PSKP CK un PSRS Ministru Padomes 1981. gada 24.jūnija lēmumu “Par tālāku fizikāli-ķīmiskās bioloģijas un biotehnoloģijas attīstību un izmantošanu medicīnā, lauksaimniecībā un rūpniecībā”, tika izdota PSR Ķīmiskās rūpniecības ministrijas pavēle (1983.gada 11.februārī) par Olaines tehnoloģiskā tehnikuma izveidi uz Olaines 35.PPTV bāzes. Tehnikums atradās tieši Ķīmiskās rūpniecības ministrijas pakļautībā. Ienāca tādas izglītības programmas kā Analītiskā ķīmija, Ķīmisko reaktīvu un īpaši tīro vielu tehnoloģija, Plastmasas izstrādājumu tehnoloģija, Ķīmiskās, gāzes un naftas pārstrādājošo uzņēmumu iekārtas. Tie bija skolas ziedu  laiki – profesiju vienlaikus apguva ap 1000 audzēkņu, jo to mācīties nāca gan vidusskolu beigušie, gan pēc astotās klases, bija arī kvalifikācijas celšanas grupas. Mācības notika gan dienas, gan vakara nodaļās. Zinātniski- pētnieciskā ražošanas apvienībai “Biohimreaktiv” un Olaines Plastmasu pārstrādes rūpnīca nodrošināja tehnikuma materiāli tehnisko bāzi un tālāko attīstību.

Reorganizējot 35.PPTV, 1983.gada 9.martā izveidoja 15.Tehnisko skolu, kurā audzēkņi apguva laboranta, galdnieka, pārdevēja, piena produktu ražošanas aparātstrādnieka, elektromontiera, maiznieka specialitāti.

 

Lai pilnveidotu profesionāli-tehnisko apmācību un celtu tās lomu kvalificētu strādnieku kadru sagatavošanā ,1984.gadā reorganizēja profesionāli-tehniskās iestādes vienotās sistēmā – vidējas profesionāli tehniskās skolās, tāpēc 15.TS tika reorganizēta un izveidota 35.PTVS.

1989.gada 1.septembrī pēc PSPS Ministru Padomes lēmuma Olaines tehnoloģiskais tehnikums tika nodots Latvijas PSRS Tautas izglītības ministrijas pakļautībā. Saskaņā ar Latvijas Tautas izglītības koncepciju, profesionālās izglītības satura pārveidi un mācību procesa demokratizāciju Latvijas PSRS Tautas Izglītības Ministrija izdeva pavēli “Par Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas izveidošanu”.

No 1990.gada 1.septembra uz Olaines tehnoloģiskā tehnikuma un Olaines 35.arodvidusskolas bāzes tika izveidota jauna tipa mācību iestāde – Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža.

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža sagatavoja:

 1. Iegūstot vidējo speciālo izglītību:
 • Rūpnīcu un civilēku montāža un ekspluatācija
 • Pārtikas produktu analīze un kontrole
 • Vides aizsardzības tehnoloģija
 • Bioķīmisko preparātu tehnoloģija
 • Piena un piena produktu tehnoloģija
 • Rūpniecisko iekārtu apkalpošana un remonts
 1. Iegūstot arodizglītību
 • Galdnieks
 • Maiznieks.
 • Konditors.

Olaine kļūst par augstskolu pilsētu. Pirmā augstskola Rīgas rajonā. 2003. gadā top augstskola (2002. gada 14. novembrī izglītības iestāžu Reģistrā) – Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža. 2003.gadā uzsākta 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studentu uzņemšana, specialitātēs „Pārtikas produktu kvalitātes kontrole” un „Vides aizsardzības tehnoloģija".

 

Tradīcijas

 

 

 

Lasīts 1334 reizes Pēdējo reizi rediģēts Pirmdiena, 26 Februāris 2018 11:45
Vairāk šajā kategorijā: Normatīvie dokumenti »