Ministru kabineta noteikumi Nr.854 (17.09.2013.)

Piektdiena, 03 Janvāris 2014 00:00

OLAINES MEHĀNIKAS UN TEHNOLOĢIJAS KOLEDŽAS SNIEGTO MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS EUR

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis.

Npk Maksas pakalpojumu veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena kopā (euro)
1.Dienesta viesnīcas īres maksa
1.1 īres maksa
1.1.1 izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā:
1.1.1.1 divi īrnieki istabā viena vieta mēnesī 21.34 0.00* 21.34
1.1.1.2 četri īrnieki istabā viena vieta mēnesī 14.23 0.00* 14.23
1.1.2 izglītojamiem, kas mācās vai studē maksas grupā viena vieta mēnesī  42.69 0.00* 42.69
1.1.3 koledžas darbiniekiem istaba mēnesī 35.57 0.00*  35.57
1.1.4 citām personām viena vieta mēnesī 71.14 0.00* 71.14
1.1.5 īslaicīga gultas vietas īre (līdz septiņām diennaktīm) citām personām viena vieta diennaktī  11.38 0.00* 11.38
1.1.6 ārpus mācību laika (vasarā) izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā  viena vieta mēnesī  42.69 0.00* 42.69
1.2 veļas mašīnas izmantošana (izglītojamiem)  viena mazgāšanas reize  1.42 0.00* 1.42
1.3 datora (ar interneta pieslēgumu) izmantošana (izglītojamiem) viena stunda 0.43 0.00* 0.43
2.Kancelejas pakalpojumi
2.1 kopēšana (A4 formāts) (izglītojamiem) viena lapa  0.07 0.00* 0.07
2.2 kopēšana (A3 formāts) (izglītojamiem) viena lapa 0.10 0.00* 0.10
2.3 lapas izdrukāšana (izglītojamiem) viena lapa 0.14 0.00* 0.14
2.4 arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un izsniegšana
2.4.1 divu nedēļu laikā viens komplekts 4.27 0.00* 4.27
2.4.2 divu darbdienu laikā viens komplekts 11.38 0.00* 11.38
2.5 izziņas izsniegšana viena izziņa 2.13 0.00* 2.13
2.6 ar izglītības procesu saistītās dokumentācijas dublikāta izdruku izsniegšana viena vienība 5.69 0.00* 5.69
2.7 reflektantu dokumentu pieņemšana un reģistrēšana viens reflektants 4.27 0.00* 4.27
3.Ar mācību procesu saistītie pakalpojumi
3.1 maksājumi par akadēmisko parādu kārtošanu
3.1.1 noslēguma pārbaudījums (eksāmens) viens pārbaudījums 9.25 0.00* 9.25
3.1.2 ieskaite (arī atkārtota) viens pārbaudījums 4.62 0.00* 4.62
3.1.3 atkārtota kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana viens kvalifikācijas darbs 142.29 0.00* 142.29
3.2 vērtējums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanu:
3.2.1 iesniegto dokumentu izvērtēšana un lēmuma sagatavošana vienai personai 43.40 0.00* 43.40
3.2.2 pārbaudījumi:  
3.2.2.1 ieskaite viena ieskaite 4.62 0.00* 4.62
3.2.2.2 eksāmens viens eksāmens 9.25 0.00* 9.25
3.2.2.3 laboratorijas darbs viens laboratorijas darbs 21.34 0.00* 21.34
4.Citi pakalpojumi
4.1 telpu noma semināriem un citiem pasākumiem kvadrātmetrs stundā 0.71 0.00* 0.71
4.2. sporta zāles noma
4.2.1 vienai personai viena stunda 3.61 0.00* 3.61
4.2.2 visas sporta zāles noma viena stunda 7.11 0.00* 7.11
4.3 iekārtu (piemēram, kafijas automāti) izvietošana koledžas telpās viens mēnesis 6.03 0.00* 6.03

Piezīmes*

1. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" likuma 59.panta pirmo daļu.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.854
Rīgā 2013.gada 17.septembrī (prot. Nr.49 36.§)

Lasīts 9825 reizes Pēdējo reizi rediģēts Piektdiena, 03 Janvāris 2014 19:48

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies