Iepirkumi

Trešdiena, 22 Novembris 2017 00:00

Atklātais konkurss

 

- atklāta konkursa "Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas 1. un 2.stāva mācību telpu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, ēkas kadastra Nr. 80090020801001" 
Tehniskā inventarizācijas lieta

 

- iepirkuma "Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas 1. un 2.stāva mācību telpu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, ēkas kadastra Nr. 80090020801001" tehniskā specifikācija;

 

 

 
 
 

IDN

Līguma priekšmets

Prasības priekšmetam

Lēmums

OMTK2018/2018/02/ERAF

"Būvekspertīzes veikšana būvprojektam "Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas 1. un 2.stāva mācību telpu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, ēkas kadastra Nr.80090020801001""

Iepirkuma nolikums ar pielikumiem             

Būvprojekts

 

 

 

LĒMUMS

 

LĒMUMS Nr.2

 

LĪGUMS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cenu aptauja
 
 

IDN

Līguma priekšmets

Prasības priekšmetam

-

“OMTK ēku fasāžu vienkāršotas atjaunošanas būvuzraudzība Olainē, Zeiferta ielā 2”

Uzaicinājums

Piedāvājuma forma

 
 
 
IDN Līguma priekšmets Prasības priekšmetam
OMTK2018/01/ERAF „OMTK ēku fasāžu vienkāršotas atjaunošanas būvdarbi Olainē, Zeiferta ielā 2”

Pretendentu jautājumi

 

Atklātā konkursa nolikums. 

15.pielikumi – Fasāžu vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes (pieejams digitālā formātā):

 

 

 

Iepirkumi 2017

 

IDN Līguma priekšmets Prasības priekšmetam Lēmums
OMTK 2017/02/ERAF

"Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas 1. un 2.stāva mācību telpu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, ēkas kadastra Nr.80090020801001"

 

Iepirkuma nolikums;

 

Zemesgrāmatu apliecība;

 

Zemes robežu plāns;

 

Tehniskā inventarizācijas lieta;

 

Tehniskā specifikācija;

 

Līguma projekts projektēšanai un autoruzraudzībai;

 

Norādījumi laboratorijas tehnoloģiju aprīkojumam

 

Iepirkuma procedūras ziņojums

 

 

Iepirkuma līgums

OMTK 2017/03

" Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un signalizācijas sistēmas ierīkošana

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas dienesta viesnīcas 1.un 2. korpusā"

Nolikums

 

Finanšu piedāvājuma pielikums_tāme 

 KOMISIJAS

LĒMUMS

 

Līgums

 

OMTK2017/01/ERAF Vienkāršotās norobežojošo konstrukciju atjaunošanas apliecinājuma karšu izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība OMTK ēku energoefektivitātes paaugstināšanai

 SIA "Kalks" reģ.nr. 40103523129

 EUR 7580,00 (bez PVN)

 

 

Iepirkumi 2016

IDN Līguma priekšmets Prasības priekšmetam Lēmums

OMTK2016/1

 

 

 

 

 

 

 

 

OMTK2016/01/ERAF

 

 

 

 

 

 

OMTK2016/2

 

 

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un signalizācijas sistēmas ierīkošana Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža mācību korpusā

 

 

 

 

 

 

Paziņojums par noslēgto līgumu saskaņā ar Iepirkumu "Juridisko konsultāciju sniegšana saistība ar ERAF līdzfinansēta projekta īstenošanu"

 

 

 

 

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un signalizācijas sistēmas ierīkošana Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža mācību korpusā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENU APTAUJA: Instrukcija pretendentiem.

 

 

 

 

 

  

 NOLIKUMS

 

Bez rezultātiem OMTK2016/1

 

 

 

 

 

SIA "Finance Lab" reģ. Nr.50103739301

34900 EUR (bez PVN) 

 

 

 

 

 

 

 

SIA "MODULS-RĪGA" Reģ.Nr. 40003239050

 

15452,25 EUR (bez PVN)

 

 

 

 Noslēgtie iepirkumu līgumi 2015.gadā

 

 

Līguma priekšmets Piegādātājs Līguma summa Līguma termiņš
Garāžas ēkas un laboratorijas korpusa piebūves nojaukšana un teritorijas iežogošana OMTK SIA "Eirobūvmetāls

EUR

16 512,79

No: 21.07.2015.
Līdz: 01.09.2015.

Informatīvais paziņojums

 

Telpu līgums

 

2010.g. iepirkumu arhīvs

 

Iepirkumu arhīvs pirms 2010.g.

 

Paziņojums par nomas tiesību piešķiršanu

 

Lasīts 43191 reizes Pēdējo reizi rediģēts Svētdiena, 08 Jūlijs 2018 06:25

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies