Stažēšanās Drēzdenē

Trešdiena, 15 Maijs 2019 07:30

2019. gada 22. - 26. aprīlī RTU Olaines Tehnoloģijas koledžas profesionālās izglītības pedagoģes un lektores Laura Žorža, Anastasija Jēgermane un Tatjana Rezņika piedalījās stažēšanās programmā Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden (SBG) izglītības centrā Drēzdenē.


Stažēšanās programmas ietvaros tika apmeklēti tādi Vācijas uzņēmumi kā “Bombastus-Werke AG”, kas nodabojas ar farmakoloģisko preparātu, ārstniecisko tēju izgatavošanu un Drēzdenes notekūdeņu attīrīšanas uzņēmums “Stadtentwässerung Dresden GmbH”. Zinātniski- pētnieciskajā centrā Helmholtz-Zentrum Dresden-Rosserdorf stažēšanās programmas dalībniekiem tika prezentēta lekcija par nozīmīgākajiem centra pētījumiem ķīmijā, bioloģijā un medicīnā. Tā, piemēram, viens no vadošajiem pētījumiem Helmholtz-Zentrum Dresden-Rosserdorf centrā ir saistīts ar vēža šūnu identificēšanu, izmantojot specifiskas nanodaļiņas, kuru akumulēšanās vēža šūnās var dot iespēju ātrāk un efektīvāk diagnosticēt vēža šūnas cilvēka organismā.
Stažēšanās nedēļā tika iegūtas ne tikai vērtīgas zināšanas par uzņēmumu funkcionēšanu un duālo izglītību Vācijā, bet arī tika veikti vairāki laboratorijas darbi SBG laboratorijā - vara sulfāta kapsulu veidošana, ziedes un ārstnieciskās tējas izgatavošana, aktīvo dūņu mikroskopiskie izmeklējumi u.c. praktiskie darbi. Tika realizēta pieredzes apmaiņa ar Vācijas kolēģiem par darba videi pietuvinātiem profesionālās izglītības ietvarplāniem, mūsdienīgu un reģionālo uzņēmumu nākotnes vajadzībām pielāgotu mācību programmu un mācību līdzekļu izstrādi ar duālās profesionālās izglītības elementiem, kā arī izglītības procesa organizēšanu.

Lasīts 118 reizes

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies