Valsts izglītības attīstības aģentūras Erasmus+ augstākās izglītības Baltijas informatīvās dienas.

Pirmdiena, 05 Novembris 2018 10:35

No 30. līdz 31. oktobrim Rīgā notika Erasmus+ augstākās izglītības Baltijas informatīvās dienas, kurās dalību, ņēma arī Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas pārstāvis.


Erasmus+ augstākās izglītības Baltijas informatīvās dienas ir tradicionāls pasākums, ko organizē kāda no Baltijas valstu nacionālajām aģentūrām. Informatīvajās dienās tiek ietvertas tādas Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās aktivitātes, kā starptautiskā mobilitāte, Erasmus Mundus kopīgās maģistrantūras programmas, kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs un Žana Monē aktivitātes. Dalībnieki tiek informēti par augstākās izglītības iestāžu iespējām piedalīties Erasmus+ stratēģiskajās partnerībās un zināšanu apvienībās. 2018.gada informatīvajās dienās piedalījās pārstāvji no Eiropas Komisijas, EK Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras, Jordānijas Nacionālā Erasmus + biroja un VIAA.
Jāatzīmē Latvijas Nacionālās aģentūras lielo ieguldījumu pasākuma organizēšanā.

Lasīts 1645 reizes

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies