Projekts.

Pirmdiena, 16 Aprīlis 2018 06:13
Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā sekmīgi īsteno Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansēto projeku Nr.8.1.4.0/17/I/005 "studiju mācību vides uzlabošana Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā". Projekta un ar SIA "Baltex Group'" noslēgtā līguma ietvaros  turpinās koledžas pārbūves būvprojekta izstrāde, kā rezultātā būvprojekts minimālā sastāvā iesniegts un saskaņots Olaines būvvaldē. 
Divas reizes mēnesī notiek projekta īstenotāja pārstāvju un būvprojekta izstrādātāju sanāksmes, kurās tiek apspriesta un prezentēta būvprojekta izstrādes gaita, notiek diskusijas un plānota turpmākā rīcība, ievērojot būvprojekta izstrādātāju iesniegto darbu izpildes grafiku.

Notiek darbs pie būvprojekta ekspertīzes iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas, lai līdz 2018.gada 31. maijam izsludinātu minēto iepirkumu.

Lasīts 2037 reizes Pēdējo reizi rediģēts Pirmdiena, 28 Maijs 2018 08:40

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies