Seminārs “Pēcnovērtējuma aktivitāšu nozīme augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas procesā”

Pirmdiena, 12 Marts 2018 15:03

  

Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”

Nr.8.2.4.0/15/I/001

 

 

Akadēmiskās informācijas centra seminārs

“Pēcnovērtējuma aktivitāšu nozīme augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas procesā”

 

2018. gada 8. februārī Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža piedalījās Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”, Nr.8.2.4.0/15/I/001, ietvaros organizētajā seminārā “Pēcnovērtējuma aktivitāšu nozīme augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas procesā”. 

Semināra mērķis bija sniegt atbalstu augstskolām/ koledžām par pēcnovērtējuma aktivitāšu nozīmi kvalitātes novērtēšanas procesā un pilnveidot pēcnovērtējuma aktivitāšu darbības.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar pēcnovērtējuma aktivitāšu lomu ārējās kvalitātes nodrošināšanā, to sasaisti ar Standartiem un vadlīnijām Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG 2015), kā arī ar  AIC Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA) izstrādātajiem noteikumiem par pēcnovērtējuma aktivitātēm un tendencēm ekspertu sniegtajās rekomendācijās, rekomendāciju ieviešanas plānos.

Augstskolu pārstāvji dalījās pieredzē par darbu ar ekspertu rekomendācijām, rekomendāciju ieviešanas plāna izveides norisi, struktūrvienību iesaisti un rekomendāciju ieviešanas monitoringu.

Semināra dalībnieki, tajā skaitā OMTK  pārstāvji, ļoti atzinīgi novērtēja semināru un atzina, ka iegūtās zināšanas palīdzēs turpmāko pašnovērtējumu ziņojumu izstrādē un ekspertu rekomendāciju ieviešanā. Pēc OMTK pārstāvju domām, ekspertu rekomendācijas sniedz būtisku atbalstu pēcnovērtējuma aktivitāšu īstenošanā, tādejādi veicinot AII ārējās kvalitātes nodrošināšanu. 

Seminārā piedalījās 40 dalībnieki, un tika pārstāvētas 20 augstskolas un koledžas.

Lasīts 1463 reizes Pēdējo reizi rediģēts Pirmdiena, 12 Marts 2018 15:11

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies