OMTK - Erasmus+ 2017.gada konkursa VET Hartu ieguvēja!

Pirmdiena, 02 Oktobris 2017 07:53

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža - Erasmus+ 2017.gada konkursa VET Hartu ieguvēja! Lepojamies ar sasniegto!

Tas nozīmē, ka:

· Iegūtā VET Mobilitātes Harta ir apliecinājums institūcijas līdzšinējai augstā līmenī organizētai profesionālās izglītības sektora mobilitātei, institūcijas kapacitātei to nodrošināt;

· VET Mobilitātes Harta sekmēs institūcijas tālāku internacionalizāciju profesionālās izglītības un mācību sektorā Erasmus+ programmas ietvaros;

· VET Hartas ieguvējiem 2018.gada konkursa ietvaros būs iespēja pieteikties Erasmus+ 1.pamatdarbības (KA1) profesionālās izglītības un mācību mobilitātes finansējumam kārtībā, kāda būs noteikta institūcijām - VET Hartas ieguvējām;

· Institūcijām - VET Mobilitātes Hartas ieguvējām - jāturpina īstenot mobilitātes aktivitātes augstā kvalitatīvā līmenī, izpildot visas tās apņemšanās, par kurām informācija sniegta gan apstiprinātajā VET Hartas pieteikumā, gan tā obligātajā pielikumā - Institūcijas Internacionalizācijas stratēģijā. Tiks veikta VET Mobilitātes Hartas īstenošanas uzraudzība, prasību neievērošana var rezultēties VET Hartas atcelšanā;

· Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas turētājam visām profesionālās izglītības sektora mobilitātēm jānodrošina mobilitātes kvalitātes saistību ievērošana (dokumentu skatīt pielikumā), kā arī Eiropas kvalitātes hartā noteikto principu ievērošana, detalizēta informācija - www.qualityinternships.eu.

Vēlam OMTK veiksmīgu institūcijas internacionalizācijas procesu, nodrošinot augstas kvalitātes mobilitātes un citu starptautiskās sadarbības aktivitāšu īstenošanu!

2017.gada konkursa ietvaros piešķirto VET Hartu rezultāti ir publicēti VIAA mājas lapā šeit: http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/harta/prof_izgl_mob_harta_level/?tl_id=21503&tls_id=54524

Ziņa par VET Hartu pasniegšanu arī ir publicēta VIAA mājas lapā: http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=39620

 Pieejama ir arī fotogalerijahttps://www.flickr.com/photos/73458727@N06/sets/72157685672691252

Lasīts 4007 reizes Pēdējo reizi rediģēts Pirmdiena, 02 Oktobris 2017 08:07

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies