Jauniešu koris "Skandijs" Vācijā

Ceturtdiena, 03 Novembris 2011 11:46

Decembra sākumā OMTK jauniešu koris Skandijs devās uz Vāciju, kur uzstājās Brēmenes Doma baznīcā ar Ziemassvētku koncertu. Korim bija iespēja tikties ar ilggadējiem koledžas sadarbības partneriem, apmeklēt operu, doties ekskursijā uz Hamburgu. Jaunieši bija sajūsmināti par brīnišķīgo ekskursiju Brēmenes pilsētā, kur ekskursijas vadīja bijušais direktors Valērijs Krupskis.

Pedagogu profesionālā pilnveide Vācijā

Pirmdiena, 24 Oktobris 2011 11:44

OMTK četri  lektori un skolotāji no 24. līdz 28.oktobrim devās pieredzes apmaiņas braucienā uz  Vāciju ESF projekta „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” ietvaros. Pieredzes apmaiņas brauciena mērķis – iepazīties ar ķīmijas un farmācijas nozares uzņēmumiem, rast sadarbības iespējas ar ķīmijas un farmācijas  virziena mācību iestādēm Vācijā. 

ESF Mērķstipendija

Trešdiena, 12 Oktobris 2011 11:40

 

 

ESF projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” mērķis ir uzlabot profesionālās izglītības programmu pievilcību un palielināt jauniešu īpatsvaru, kuri iegūst profesionālo izglītību un kvalifikāciju. Mērķstipendijas audzēkņiem piešķir par labiem mācību sasniegumiem un nodarbību apmeklējumu.

Apmācību finansē ESF

Svētdiena, 25 Septembris 2011 11:27

Noslēdzies Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru īstenotais Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes projekts „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”,

79 lapa no 86

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies