"Skola 2018"

Piektdiena, 23 Februāris 2018 20:14

No 23.-25. februārim piedalamies izstādē "Skola 2018". Nāc un uzzini par studiju un mācību programmām Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā!
Atrodamies stendā A 33!

Projekts "PuMPuRS"

Trešdiena, 21 Februāris 2018 08:37

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža kopš decembra ir uzsākusi projekta "PuMPuRS" īstenošanu. Projekta mērķis ir mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projektā specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro. OMTK Šobrīd projektā tiek iesaistīti 13 audzēkņi, kuriem tiek sniegts atbalsts (konsultācijas dažādos mācību priekšmetos, psihologa konsultācijas, kompensācija par naktsmītni, sabiedriskā transporta biļetēm u.c. ).

Sakām paldies par iespēju piedalīties šādā projektā un sniegt atbalstu saviem audzēkņiem!

Sporta sacensības.

Pirmdiena, 19 Februāris 2018 16:17

2018.gada 15.februārī Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas darbinieku komanda piedalījās Profesionālā sporta kluba "AMI" Rīgas reģiona darbinieku spartakiādē. Spatakiādes mērķis ir popularizēt sportu profesionālās izglītības mācību iestāžu darbinieku vidū, veicināt skolu sadarbību un pieredzes apmaiņu kolēģu vidū, kā arī noskaidrot sportiskāko Rīgas reģiona profesionālās izglītības mācību iestāžu darbinieku komandu. Par godalgotām vietām šajās sacensībās cīnījās desmit mācību iestāžu komandas, pārbaudot savu sportisko formu:
1) Šautriņu mešana
2) Basketbola soda metieni 
3) Frisbija metieni mērķī
4) Vingrošanas disks
5) Florbola metieni vārtos
6) Komandas stafete
7) Draudzības spēle volejbolā
Paldies par dalību sacensībās OMTK komandai - aktīvākajiem un sportiskākajiem darbiniekiem. Vislielāko gandarījumu sniedz kopā būšanas prieks!

Studiju mācību vides uzlabošana Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā.

Ceturtdiena, 14 Decembris 2017 00:00

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā sekmīgi turpinās Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projeka Nr.8.1.4.0/17/I/005 "studiju mācību vides uzlabošana Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā" īstenošana. Projekta ietvaros pie koledžas ēkas uzstādīts informatīvais stends par projekta īstenošanu, kā arī 2017.gada 12.decembrī ar SIA "Baltex Group'" noslēgts līgums par koledžas pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu.Katru mēnesi notiek projekta īstenotāja pārstāvju un būvprojekta izstrādādātāju sanāksmes, kurās tiek apspriesta būvprojekta izstrādes gaita, notiek diskusijas un plānota turpmākā rīcība, ievērojot būvprojekta izstrādātāju iesniegto darbu izpildes grafiku.

12 lapa no 84

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies