ERASMUS+ docēšanas mobilitāte

Piektdiena, 16 Jūnijs 2017 15:57

2017.gadā no 6.līdz 9.jūnijam Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas lektore Anastasija Jēgermane, kura pasniedz studiju kursus - vispārīgā un neorganiskā ķīmija, fizikālā ķīmija, instrumentālā analīze -īstenoja docēšanas mobilitāti Orhūsas Lietišķās zinātnes biznesa akadēmijā Dānijā (Erhvervsakademi Aarhus Business Academy Aarhus).

Anastasija Jēgermane vēroja praktiskās nodarbības 3.kursa studentiem - analītiskā ķīmijā, kā arī asistēja studentus laboratorijas darbos - spirta noteikšana vīnā ar gāzu hromatogrāfu; sorbīnskābes noteikšana vīnā ar augsti efektīvo šķidruma hromatogrāfu; pārtikas krāsvielas - briliantzilā spektrofotometriskā noteikšana sporta dzērienā.

Iesaku visiem mācībspēkiem un studentiem izmantot ERASMUS+ programmas piedāvātās mobilitātes iespējas, lai iegūtu jaunu pieredzi.

Uzņemšana sākusies

Svētdiena, 11 Jūnijs 2017 16:27

Nāc iegūt kvalitatīvu izglītību! Strādā nozarē pieprasītā profesijā! Esi konkurētspējīgs!

ESF projekts

Trešdiena, 17 Maijs 2017 18:11

Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros ir īstenotas 12 pilotakreditācijas.

Laika periodā no 2017.gada 30.janvāra līdz 25.februārim norisinājās studiju virzienu novērtēšanas vizītes. Pēc katras vizītes  Studiju virzienu novērtēšanas komisija sagatavoja kopīgo atzinumu. Katras Studiju virziena novērtēšanas komisijas sastāvā bija pieci eksperti, t.sk., viens Latvijas Darba devēju konfederācijas deleģēts eksperts, viens Latvijas Studentu apvienības deleģēts eksperts un vismaz viens ārvalstu eksperts.

2017.gada 10.aprīlī Studiju akreditācijas komisija pieņēma lēmumu par Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžas studiju virzienu “Ķīmija, ķīmijas tehnoloģija un biotehnoloģija”. Studiju virziens tika akreditēts uz maksimālo termiņu 6 gadi.

Audzēkņu dalība dažādās olimpiādēs

Trešdiena, 10 Maijs 2017 13:52
Š.g. 9.maijā Olaines 1.vidusskolā notika
Olaines novada izglītības iestāžu audzēkņu apbalvošana
par dalību un gūtajiem panākumiem dažādu mācību priekšmetu olimpiādēs 2016./2017.m.g.
OMTK lepojas un pateicas audzēkņiem:
Mārtiņam Kalniņam par iegūto 1.vietu novada bioloģijas olimpiādē,
Igoram Tomiļinam par iegūto 1.vietu novada ķīmijas olimpiādē,
par iegūto atzinību matemātikas olimpiādē un par dalību fizikas olimpiādē,
Ketijai Černikai par iegūto atzinību ķīmijas olimpiādē un par dalību fizikas olimpiādē,
Elīzai Saulītei par iegūto atzinību ekonomikas olimpiādē,
 Veronikai Višņakovai un Alīnai Gailei par iegūto atzinību ķīmijas olimpiādē,
 Kimam Ņesterovam un Edgaram Graveniekam par dalību ekonomikas olimpiādē.
  
Pateicamies OMTK skolotājiem par mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu sagatavošanu:
Sandrai Minovai, Velgai Matutei, Anastasijai Jēgermanei, Maritai Strāderei, Margaritai Viskovai!
 
Pateicamies OMTK profesionālās vidusskolas administrācijai
par ieguldīto darbu olimpiāžu norises organizēšanā: Dacei Vilkenai un Anitai Dīcei!
 
 
Vēlam panākumus arī turpmāk!

Baltā galdauta svētki OMTK

Pirmdiena, 08 Maijs 2017 18:03

Baltais galdauts - neatkarības un pašapziņas simbols.

Pie baltā galdauta visi kopā: audzēkņi, pedagogi un darbinieki, visa OMTK saime.

Kopā būšanas prieks, viktorīnas, kopīgas dziesmas, pārrunas, dzeja, pašu sarūpēts cienasts un Latvijas valsts karogs -

tā tika svinēti pirmie Baltā galdauta svētki Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā.

Šī gada 3.maijā visi kopīgi atcerējāmies 1990.gada 4.maija notikumu,

kad Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstākā padome pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarību.

Paldies visiem, kuri piedalījās un radīja piederības un kopības sajūtu.

Bija patiess prieks par smaidu sejās, vēlēšanās būt kopā un pateicība par to, ka esam brīva, neatkarīga valsts.

Paldies tiem, kuri izcīnīja Latvijas brīvību.

Vairāk informācijas par Latvijas 100-gades svinību pasākumiem var atrast mājas lapā http://lv100.lv/