Informācija!

Pirmdiena, 22 Janvāris 2018 00:00

Mācības 1.5g profesionālās izglītības programmā "Inženiermehānika" tiks uzsāktas 2018.gada 8.janvārī!

Piektdiena, 22 Decembris 2017 14:14

Apsveikums

Piektdiena, 22 Decembris 2017 14:08

Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide

Trešdiena, 20 Decembris 2017 11:01

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas direktore Dace Vilkena no 3. līdz 8.decembrim piedalījās Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) 3.atbalstāmās darbības –“Stažēšanās uzņēmumos un kompetenču centros Latvijā un/vai citās ES dalībvalstīs” programmas “Projekta mērķa grupas stažēšanās citās ES dalībvalstīs izglītības nozarē, skolvadības jomā".

11 lapa no 81

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies