Latvija, Tu esi mana Latvija.

Otrdiena, 15 Novembris 2016 08:48

Zeme kurā dzimu, dzīvoju un dzīvošu.

Tā ir mana Tēvzeme, mans gods un lepnums.

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas gods un lepnums ir tās darbinieki, studenti un audzēkņi.

Šogad, Valsts svētku koncertā, 15.11.2016., īpaši lielu PALDIES sakām mūsu:

Darbiniecei:

Jeļenai Pisarjonokai par modulārās izglītības programmas ieviešanu profesionālajā vidusskolā un godprātīgu lektora darbu koledžā

Studentiem:

Madarai Balodei par rezultatīvu studiju darbu un sabiedriskās dzīves veidošanu koledžā

Andai Cielavai par aktīvu sabiedrisko darbību studentu kolektīva saliedēšanā

Maksimam Judinam par rezultatīvu studiju darbu un dalību sabiedriskajās aktivitātēs

Jūlijai Šestunovai - Judinai par rezultatīvu studiju darbu un dalību sabiedriskajās aktivitātēs

Solvitai Petrovskai par labiem un teicamiem rezultātiem studijās un pozitīvu attieksmi

Lienei Povasarei par atbildīgu attieksmi pret uzticētajiem pienākumiem un koledžas tēla popularizēšanu

Emīlam Fridrihsonam par atbildīgu attieksmi pret kvalifikācijas praksi un koledžas tēla popularizēšanu

Jurijam Mihaļkovam par atbildīgu attieksmi pret studijām un kolektīva saliedēšanu

Diānai Bessonovai par aktivitāti koledžas sabiedriskajā dzīvē

Viktoram Gasparovičam par aktivitāti koledžas sabiedriskajā dzīvē

Audzēkņiem:

Ketijai Černikai par rezultatīvu mācību darbu, prasmi organizēt un vadīt pasākumus, par atbildīgu attieksmi pret uzticētajiem pienākumiem un radošu pieeju un aktivitāti sabiedriskajā darbā

Evitai Veipai par rezultatīvu mācību darbu un dalību ārpusstundu pasākumos

Ritai Viļumai par rezultatīvu mācību darbu, aktivitāti sabiedriskajā darbā un koledžas tēla popularizēšanā

Veronikai Višņakovai par rezultatīvu mācību darbu un aktivitāti sabiedriskajā darbā

Klāvam Derkintim par aktīvu darbu ārpusstundu pasākumos

Valērijai Gaļickai par aktīvu darbu ārpusstundu pasākumos

Laurai Rozentālei par koledžas avīzes veidošanu un dalību ārpusstundu pasākumos

Guntai Zinkevičai par koledžas avīzes veidošanu un dalību ārpusstundu pasākumos

Patiesā cieņā Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas kolektīvs

Pasākuma II daļā sadarbībā ar Olaines Pieaugušo izglītības centru, Latvijas Okupācijas muzeju un 4.maija deklarācijas klubu notika lekcija - diskusija par Latvijas Republikas dibināšanu un Neatkarības atjaunošanu. Paldies sadarbības partneriem!

Sveicam Jūs Latvijas Republikas Neatkarības proklamēšanas 98.gadadienā!

 

Lāčplēša diena!

Pirmdiena, 14 Novembris 2016 06:50

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas darbinieki atsaucās Olaines novada pašvaldība aicinājumam Lāčplēša dienā, pieminot Latvijas Brīvības cīņās kritušos, iedegt sveces liesmiņu parkā pie Olaines Kultūras nama. Atcerēsimies un godināsim savus varoņus!

Mārtiņdiena!

Pirmdiena, 14 Novembris 2016 00:00

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā godam aizvadīti seni latviešu ziemas sagaidīšanas svētki - Mārtiņdiena! Šo svētku neatņemama sastāvdaļa ir tirdziņš. Ieskats tajā...

11.novembris – Lāčplēša diena.

Ceturtdiena, 10 Novembris 2016 09:07

Ik gadu 11.novembrī, Lāčplēša dienā visā Latvijā tiek iedegtas neskaitāmas sveces, pieminot Latvijas valsts armijas uzvaru pār Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī. Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji.

Aizdegsim svecīti Lāčplēša dienā!

Piektdiena, 04 Novembris 2016 09:48

Olaines novada pašvaldība aicina Lāčplēša dienā 11.novembrī no plkst. 17:00, pieminot Latvijas Brīvības cīņās kritušos, ikvienu iedzīvotāju iedegt sveces liesmiņu parkā pie Olaines kultūras nama un ikviena nama logos.