Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide

Trešdiena, 20 Decembris 2017 11:01

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas direktore Dace Vilkena no 3. līdz 8.decembrim piedalījās Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) 3.atbalstāmās darbības –“Stažēšanās uzņēmumos un kompetenču centros Latvijā un/vai citās ES dalībvalstīs” programmas “Projekta mērķa grupas stažēšanās citās ES dalībvalstīs izglītības nozarē, skolvadības jomā".

Kopā būšana ar “Ķiploku pasaule”

Piektdiena, 15 Decembris 2017 20:53

Š.g. 14.decembra sniegotā vakarā Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centra direktore Edīte Alksne, tuvojoties gada izskaņai, pulcēja kopā Olaines novada uzņēmumu un mājražotāju pārstāvjus, ar kuriem jau sadarbojas un vēlētos veidot savstarpēju sadarbību turpmākajos gados.

Uz ķiploka garšas nianses izzināšanu un kopā būšanu “Ķiploku pasaulē” (Uzvaras līdums, Olaines nov.) sanāca sadarbības partneri. Pasākuma laikā iepazinām viens otra profesionālo darbību, prezentējot savas pārstāvētas iestādes un izzinājām jaunas sadarbības iespējas.

Paldies Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centram par vērtīgu pasākumu.

Tikšanās ar Sarkanā Krusta koledžas vadību

Piektdiena, 15 Decembris 2017 07:39

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas pārstāvji 12.decembrī viesojās RSU Sarkanā Krusta koledžā, kur tikās ar Sarkanā Krusta koledžas vadību - direktori Ināru Upmali, direktores vietnieci akadēmiskajā un pētniecības darbā Sanitu Marnauzu, direktores vietnieci administratīvajos un attīstības jautājumos Lindu Venskus un studiju nodaļas vadītāju Lieni Veitneri.

Tikšanās laikā tika pārrunātas nākotnes sadarbības iespējas kopīgu zinātniski pētniecisko konferenču rīkošanā, starptautisku projektu īstenošanā, kā arī citos jautājumos, šajā procesā iesaistot koledžu mācību spēkus un studējošos.

OMTK pārstāvjiem - direktorei Dacei Vilkenai, direktores vietniecei studiju un pētniecības darbā Maritai Strāderei un profesionālās augstākās izglītības studiju kursu (studiju daļas) vadītājai Velgai Matutei laipni tika izrādītas Sarkanā Krusta koledžas mācību telpas, kā arī pastāstīti nozīmīgākie fakti no koledžas vēstures.

Patiesi ceram uz kopējās sadarbības iespēju sekmīgu īstenošanu!

Izsakām līdzjūtību!

Pirmdiena, 11 Decembris 2017 19:08
9 lapa no 79

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies