Audzēkņu kavējumi

Piektdiena, 25 Februāris 2011 09:33

Lai nepieļautu, ka audzēknis neapmeklē nodarbības un par to nezina arī viņa vecāki, apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.89., kas stājās spēkā šī gada 1. februārī. Lūdzam vecākus turpmāk ievērot koledžā noteikto kārtību par kavējumu pieteikšanu. 

Olaines pilsētas 44.jubileja

Piektdiena, 18 Februāris 2011 09:31

18. februārī Olaines pilsēta atzīmēja 44. jubileju. Pilsētas koncertā piedalījās koledžas jauniešu koris "Skandijs" un audzēknes, kas dzīvo dienesta viesnīcā, ar deju, kuru iestudēja koledžas studente Agnese Grisone.

Valentīna diena

Pirmdiena, 14 Februāris 2011 08:51

14. februārī koledžas studenti, audzēkņi, skolotāji un lektori svinēja Valentīna dienu. Skolā darbojās Amora pasts.

Mācību programmu pilnveide

Ceturtdiena, 10 Februāris 2011 08:42

Profesionālās vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājas Alla Imanta un Ramona Feldmane 2010./2011. m.g. aprobē profesionālās vidējās izglītības mācību priekšmeta "Literatūra" un "Latviešu valoda" programmas, projekts Nr. 2008/0003/1DP/1.2.1.2.1/08/IPIA/VIAA/002, "Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai" tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Projekta 1. aktivitāte „Valsts valodas programmu pilnveide, mācību materiālu izstrāde pilnveidotajam mācību saturam un to aprobācija”, apakšaktivitāte 1.2. „Mācību programmu pilnveide”.

74 lapa no 78

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies