Olaines pilsētas 44.jubileja

Piektdiena, 18 Februāris 2011 09:31

18. februārī Olaines pilsēta atzīmēja 44. jubileju. Pilsētas koncertā piedalījās koledžas jauniešu koris "Skandijs" un audzēknes, kas dzīvo dienesta viesnīcā, ar deju, kuru iestudēja koledžas studente Agnese Grisone.

Valentīna diena

Pirmdiena, 14 Februāris 2011 08:51

14. februārī koledžas studenti, audzēkņi, skolotāji un lektori svinēja Valentīna dienu. Skolā darbojās Amora pasts.

Mācību programmu pilnveide

Ceturtdiena, 10 Februāris 2011 08:42

Profesionālās vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājas Alla Imanta un Ramona Feldmane 2010./2011. m.g. aprobē profesionālās vidējās izglītības mācību priekšmeta "Literatūra" un "Latviešu valoda" programmas, projekts Nr. 2008/0003/1DP/1.2.1.2.1/08/IPIA/VIAA/002, "Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai" tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Projekta 1. aktivitāte „Valsts valodas programmu pilnveide, mācību materiālu izstrāde pilnveidotajam mācību saturam un to aprobācija”, apakšaktivitāte 1.2. „Mācību programmu pilnveide”.

Prakse ārzemēs

Svētdiena, 30 Janvāris 2011 08:36

No 30.janvāra līdz 4.martam Leonardo da Vinci mobilitātes projekta ietvaros pieci izglītības programmas Pārtikas produktu kvalitātes kontrole audzēkņi un četri izglītības programmas Inženiermehānika audzēkņi stažējās kvalifikācijas praksē Vācijā. Projekta sākumdaļā audzēkņi apguva vācu valodu, pēc tam devās uz uzņēmumiem, kur iepazinās ar jaunākām tehnoloģijām.

Masku balle "20.-30. gadu mafija"

Trešdiena, 26 Janvāris 2011 08:26

26. janvārī koledžas audzēkņi, studenti un skolotāji posās ikgadējai masku ballei "20.-30. gadu mafija". Pasākumā uzstājās deju grupa "Kaprīze", studenti un audzēķņi priecēja apmeklētājus ar sagatavotiem priekšnesumiem.