Pieredzes apmaiņas vizīte Drēzdenē

Trešdiena, 20 Janvāris 2010 18:45

No 20.-22.janvārim OMTK direktors V.Krupskis ar vadošiem speciālistiem no AS "Grindeks" un Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas viesojās Drēzdenes izglītības centrā. Iepazinās ar Izglītības centra darbību un farmācijas ražotnēm Vācijā. Tika noslēgti sadarbības līgumi.

Seminārs republikas profesionālo izglītibas iestāžu ķīmijas un bioloģijas skolotājiem

Trešdiena, 16 Decembris 2009 18:43

2009.gada nogalē Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā organizēja semināru republikas profesionālo izglītības iestāžu ķīmijas un bioloģijas skolotājiem. Skolotāji tika iepazīstināti ar aktualitātēm ķīmijas nozarē Latvijā un biotehnoloģijas perspektīvām. Izglītības un zinātnes ministrijas atbildīgie darbinieki informēja par aktualitātēm izglītības programmu pilnveidošanā. Seminārā piedalījās A/S Grindeks, A/S Biolars, A/S Olainfarm , A/S Klīva uzņēmumu pārstāvji, kuri iepazīstināja ar saviem uzņēmumiem.

ESF projekts "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā -2"

Piektdiena, 13 Novembris 2009 18:40

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža ir uzsākusi bezdarbnieku profesionālo apmācību ESF projektā "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā -2". Pirmā grupa 12 cilvēku sastāvā apgūst tālākizglītības programmu "Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija" ar kvalifikāciju-Ķīmisko procesu tehniķis.

ZPK "Uztura problēmas Latvijā"

Ceturtdiena, 22 Oktobris 2009 18:39

22.oktobrī OMTK studenti un audzēkņi piedalījās Olaines novada pašvaldības Vēstures un mākslas muzeja organizētajā Zinātniski - praktiskā konferencē "Uztura problēmas Latvijā" (Nacionālais uzturs un ēdināšanas problēmas). Konferencē uzstājās arī koledžas lektore Dr.sc.ing., asoc.prof. Anita Blija.

72 lapa no 83

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies