Apmācību finansē ESF V2

Svētdiena, 18 Decembris 2011 11:54

 

Ziemassvētku koncerts

Ceturtdiena, 15 Decembris 2011 11:52

Olaines koledžas audzēkņi, studenti, pedagogi un darbinieki decembra mēnesī sagatavoja Olaines pilsētas "Olaines sociālā dienesta"  aprūpes centra iemītniekiem Ziemassvētku dāvanas.  Kopā ar koledžas kori "Skandijs "  15. decembrī jaunieši devās uz aprūpes centru, kur uzstājās ar Ziemassvētku koncertu, pasniedza sarūpētās dāvanas un kopā dziedāja dziesmas.

ESF Mērķstipendija

Sestdiena, 03 Decembris 2011 11:49

IIegulījums tavā nākotnē.Ieguldījums tavā Pareiza profesijas izvēle un apziņa , ka esi labāko skaitā , kuri izturējusi konkursu uz valsts finansētajām budžeta vietām, motivē mācīties. Neapšaubāmi, projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” sekmē audzēkņu motivāciju mācīties labāk. Par Eiropas Sociāla fonda projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” rezultātu izvērtējumu un profesionālās izglītības  sociālā atbalsta iespējām nākotnē intervijā stāsta  Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs Mareks Gruškevics.

Jauniešu koris "Skandijs" Vācijā

Ceturtdiena, 03 Novembris 2011 11:46

Decembra sākumā OMTK jauniešu koris Skandijs devās uz Vāciju, kur uzstājās Brēmenes Doma baznīcā ar Ziemassvētku koncertu. Korim bija iespēja tikties ar ilggadējiem koledžas sadarbības partneriem, apmeklēt operu, doties ekskursijā uz Hamburgu. Jaunieši bija sajūsmināti par brīnišķīgo ekskursiju Brēmenes pilsētā, kur ekskursijas vadīja bijušais direktors Valērijs Krupskis.

Pedagogu profesionālā pilnveide Vācijā

Pirmdiena, 24 Oktobris 2011 11:44

OMTK četri  lektori un skolotāji no 24. līdz 28.oktobrim devās pieredzes apmaiņas braucienā uz  Vāciju ESF projekta „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” ietvaros. Pieredzes apmaiņas brauciena mērķis – iepazīties ar ķīmijas un farmācijas nozares uzņēmumiem, rast sadarbības iespējas ar ķīmijas un farmācijas  virziena mācību iestādēm Vācijā.