Prakse ārzemēs

Svētdiena, 30 Janvāris 2011 08:36

No 30.janvāra līdz 4.martam Leonardo da Vinci mobilitātes projekta ietvaros pieci izglītības programmas Pārtikas produktu kvalitātes kontrole audzēkņi un četri izglītības programmas Inženiermehānika audzēkņi stažējās kvalifikācijas praksē Vācijā. Projekta sākumdaļā audzēkņi apguva vācu valodu, pēc tam devās uz uzņēmumiem, kur iepazinās ar jaunākām tehnoloģijām.

Masku balle "20.-30. gadu mafija"

Trešdiena, 26 Janvāris 2011 08:26

26. janvārī koledžas audzēkņi, studenti un skolotāji posās ikgadējai masku ballei "20.-30. gadu mafija". Pasākumā uzstājās deju grupa "Kaprīze", studenti un audzēķņi priecēja apmeklētājus ar sagatavotiem priekšnesumiem.

OMTK audzēkņu slavas minūte

Trešdiena, 08 Decembris 2010 08:23

8. decembrī Olaines 2. vidusskolā koledžas audzēkņi Elvis Klaucāns un Aivis Sējāns piedalījās talantu šovā "Slavas minūte". Jauniešu izteiksmīgais un radošais priekšnesums, fragments no Antuāna de Sent - Ekziperī ”Mazais Princis”, ieguva nomināciju "Skatītāju simpātija".

Tālākizglītība

Sestdiena, 20 Novembris 2010 08:22

Sadarbībā ar Valsts nodarbinātības aģentūru Olaines koledžā ir uzsākta bezdarbnieku apmācība tālākizglītības programmā Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija, izglītojamie apgūst ķīmisko procesu tehniķa profesiju, un tiem ir garantētas darba vietas Latvijas uzņēmumos. Apmācību  finansē ESF.

Comenius projekta „Otium? Negotium?" turpinājums Latvijā

Otrdiena, 19 Oktobris 2010 22:05

No 19. oktobra līdz 23. oktobrim koledžā viesojās Comenius projekta dalībnieki no sešām dažādām Eiropas valstīm: Vācijas, Ungārijas, Lietuvas, Polijas, Itālijas un Turcijas. Projekts tika atklāts ar svinīgu koncertu un saules pulksteņa pasniegšanu, ko bija izgatavojis izglītības programmas Inženiermehānika II kursa audzēknis Edgars Naudišs.