Pierīgas reģiona ķīmijas skolotāju seminārs

Trešdiena, 08 Septembris 2010 19:28

OMTK notika Pierīgas reģiona ķīmijas skolotāju seminārs. Tā dalībnieki iepazinās ar koledžu un veica praktiskās nodarbības Analītiskās ķīmijas laboratorijā, kur iepazinās ar ūdens analīzes pamatiem. Mikrobioloģijas laboratorijā veica pienskābes baktēriju noteikšanu skābpiena produktos (kefīrs, jogurts uc..)

Profesionālo mācību priekšmetu skolotāju profesionālās kompetences pilnveidošana

Pirmdiena, 23 Augusts 2010 19:03

Leonardo da Vinci Mobilitātes projekta (VETPRO) ietvaros Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas skolotāja Ludmila Māriņa pilnveidoja profesionālās iemaņas un prasmes mikrobioloģijas, biotehnoloģijas un vides aizsardzības jomā. Profesionālās kompetences pilnveidošana notika radniecīgā mācību iestādē Die Sachsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH, kas specializējas ķīmijas tehnoloģijas, biotehnoloģijas un vides aizsardzības jomā.

OMTK koris X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos

Otrdiena, 06 Jūlijs 2010 18:59

No 2010. gada 6.– 11. jūlijam OMTK koris piedalījās X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā.

OMTK zinātniski praktiskā konference

Otrdiena, 29 Jūnijs 2010 18:57

29.junijā OMTK notika kārtējā zinātniski praktiskā konference "I līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas īstenošana: problēmas un risinājumi". Konference piedalījās OMTK akadēmiskais personāls, Ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un vides nozaru centra vadītāja Dace Šaitere, Policijas koledžas direktors A. Evardsons un docētāji, Alberta koledžas lektore un citi interesenti. Ar konferences materiāliem var iepazīties izdotajā Zinātnisko rakstu krājumā OMTK bibliotēkā.

Tālākizglītība

Piektdiena, 30 Aprīlis 2010 18:51

30.aprīlī koledžā noslēdzās divu bezdarbnieku grupu profesionālā apmācība tālākizglītības programma. Nokārtojuši kvalifikācijas eksāmenu, izglītojamie ieguva kvalifikāciju "Ķīmisko iekārtu tehniķis". Izlaidumu kuplināja IZM valsts sekretāra vietniece K.Vāgnere, NVA pārstāvji un AS Grindeks atbildīgās personas.Visi absolventi nodrošināti ar darba vietām AS Grindeks.