Trešdiena, 05 Jūlijs 2017 16:30

Izlaidums

2017.gada jūnija beigās Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas Profesionālo vidusskolu absolvēja 30 jaunie speciālisti, iegūstot diplomu par profesionālo vidējo izglītībuJaunie speciālisti ieguva kvalifikācijas - biotehnologa palīgi, pārtikas produktu kvalitātes inspektora palīgi un ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu mehāniķi. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu saņēma 10 studenti, iegūstot pārtikas pārstrādes speciālista, pārtikas kvalitātes speciālista un biotehnologa kvalifikācijas. Apsveicam un novēlam veiksmi turpmākajā dzīves ceļā! Jaunie speciālisti koledžā ir ieguvuši kvalitatīvu izglītību, ir konkurētspējīgi darba tirgū, jo vairums audzēkņu jau prakses laikā ir saņēmuši darba piedāvājumus nozares uzņēmumos. Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā īstenotās izglītības programmas ir unikālas, kvalificēti speciālisti ir un būs ļoti pieprasīti gan Latvijas, gan Eiropas darba tirgū. Tādēļ, nenokavē - uzņemšana rit pilnā sparā! Izdari pareizo izvēli un liec stabilus pamatus savai nākotnei. Veiksmīgas karjeras sākums ir Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža! Uz tikšanos Olainē!

Trešdiena, 21 Jūnijs 2017 00:00

Kvalifikācijas darbu aizstāvēšana

20.jūnijā savus kvalifikācijas darbus aizstāvēja 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības pārtikas kvalitātes un pārtikas produktu pārstrādes speciālisti. Sveicam!!!

Piektdiena, 16 Jūnijs 2017 15:57

ERASMUS+ docēšanas mobilitāte

2017.gadā no 6.līdz 9.jūnijam Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas lektore Anastasija Jēgermane, kura pasniedz studiju kursus - vispārīgā un neorganiskā ķīmija, fizikālā ķīmija, instrumentālā analīze -īstenoja docēšanas mobilitāti Orhūsas Lietišķās zinātnes biznesa akadēmijā Dānijā (Erhvervsakademi Aarhus Business Academy Aarhus).

Anastasija Jēgermane vēroja praktiskās nodarbības 3.kursa studentiem - analītiskā ķīmijā, kā arī asistēja studentus laboratorijas darbos - spirta noteikšana vīnā ar gāzu hromatogrāfu; sorbīnskābes noteikšana vīnā ar augsti efektīvo šķidruma hromatogrāfu; pārtikas krāsvielas - briliantzilā spektrofotometriskā noteikšana sporta dzērienā.

Iesaku visiem mācībspēkiem un studentiem izmantot ERASMUS+ programmas piedāvātās mobilitātes iespējas, lai iegūtu jaunu pieredzi.

Svētdiena, 11 Jūnijs 2017 16:27

Uzņemšana sākusies

 Nāc iegūt kvalitatīvu izglītību! Strādā nozarē pieprasītā profesijā! Esi konkurētspējīgs!

 

 
Trešdiena, 17 Maijs 2017 18:11

ESF projekts

Akadēmiskās informācijas centra ESF projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” ietvaros ir īstenotas 12 pilotakreditācijas.

Laika periodā no 2017.gada 30.janvāra līdz 25.februārim norisinājās studiju virzienu novērtēšanas vizītes. Pēc katras vizītes  Studiju virzienu novērtēšanas komisija sagatavoja kopīgo atzinumu. Katras Studiju virziena novērtēšanas komisijas sastāvā bija pieci eksperti, t.sk., viens Latvijas Darba devēju konfederācijas deleģēts eksperts, viens Latvijas Studentu apvienības deleģēts eksperts un vismaz viens ārvalstu eksperts.

2017.gada 10.aprīlī Studiju akreditācijas komisija pieņēma lēmumu par Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžas studiju virzienu “Ķīmija, ķīmijas tehnoloģija un biotehnoloģija”. Studiju virziens tika akreditēts uz maksimālo termiņu 6 gadi.

1 lapa no 52