Projekts "PuMPuRS"

Ceturtdiena, 18 Oktobris 2018 04:26

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža kopš decembra ir uzsākusi projekta "PuMPuRS" īstenošanu. Projekta mērķis ir mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projektā specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro. OMTK Šobrīd projektā tiek iesaistīti 13 audzēkņi, kuriem tiek sniegts atbalsts (konsultācijas dažādos mācību priekšmetos, psihologa konsultācijas, kompensācija par naktsmītni, sabiedriskā transporta biļetēm u.c. ).
Sakām paldies par iespēju piedalīties šādā projektā un sniegt atbalstu saviem audzēkņiem!

Atvērtās durvju dienas!

Otrdiena, 16 Oktobris 2018 14:21

Skolotāju diena!

Piektdiena, 05 Oktobris 2018 07:20

Koledžas docētāju mobilitātes 2018.gada vasarā

Otrdiena, 25 Septembris 2018 16:20

Šī gada vasarā divi Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas pasniedzēji piedalījās Erasmus + Augstākās izglītības projektu mobilitātēs.

1 lapa no 79

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies