Projekts "PuMPuRS"

Trešdiena, 21 Februāris 2018 08:37

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža kopš decembra ir uzsākusi projekta "PuMPuRS" īstenošanu. Projekta mērķis ir mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Šobrīd projektā tiek iesaistīti 13 audzēkņi, kuriem tiek sniegts atbalsts (konsultācijas dažādos mācību priekšmetos, psihologa konsultācijas, kompensācija par nakstmītni, sabiedriskā transporta biļetēm u.c. ).

Sakām paldies par iespēju piedalīties šādā projektā un sniegt atbalstu saviem audzēkņiem!

Sporta sacensības.

Pirmdiena, 19 Februāris 2018 16:17

2018.gada 15.februārī Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas darbinieku komanda piedalījās Profesionālā sporta kluba "AMI" Rīgas reģiona darbinieku spartakiādē. Spatakiādes mērķis ir popularizēt sportu profesionālās izglītības mācību iestāžu darbinieku vidū, veicināt skolu sadarbību un pieredzes apmaiņu kolēģu vidū, kā arī noskaidrot sportiskāko Rīgas reģiona profesionālās izglītības mācību iestāžu darbinieku komandu. Par godalgotām vietām šajās sacensībās cīnījās desmit mācību iestāžu komandas, pārbaudot savu sportisko formu:
1) Šautriņu mešana
2) Basketbola soda metieni 
3) Frisbija metieni mērķī
4) Vingrošanas disks
5) Florbola metieni vārtos
6) Komandas stafete
7) Draudzības spēle volejbolā
Paldies par dalību sacensībās OMTK komandai - aktīvākajiem un sportiskākajiem darbiniekiem. Vislielāko gandarījumu sniedz kopā būšanas prieks!

Studiju mācību vides uzlabošana Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā.

Ceturtdiena, 14 Decembris 2017 00:00

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā sekmīgi turpinās Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projeka Nr.8.1.4.0/17/I/005 "studiju mācību vides uzlabošana Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā" īstenošana. Projekta ietvaros pie koledžas ēkas uzstādīts informatīvais stends par projekta īstenošanu, kā arī 2017.gada 12.decembrī ar SIA "Baltex Group'" noslēgts līgums par koledžas pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu.Katru mēnesi notiek projekta īstenotāja pārstāvju un būvprojekta izstrādādātāju sanāksmes, kurās tiek apspriesta būvprojekta izstrādes gaita, notiek diskusijas un plānota turpmākā rīcība, ievērojot būvprojekta izstrādātāju iesniegto darbu izpildes grafiku.

Izstāde Skola 2018 Ķīpsalā no 23.-25.februārim!

Piektdiena, 09 Februāris 2018 07:49

Izlaidums

Otrdiena, 06 Februāris 2018 10:10

30.janvārī 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Biotehnoloģija" studentiem notika kvalifikācijas darbu aizstāvēšana un 2.februārī - izlaidums!

Apsveicam un novēlam veiksmi turpmākajā karjerā!

1 lapa no 58